Kompetencebloggen

Vi deler tanker og nyheder og vi blander os i dagsordenen indenfor kompetenceledelse, kompetenceudvikling, praktisk læring samt den digtale tilgang til kompetencestyring - primært indenfor sundhedssektoren. Giv os endelig feedback eller input til temaer, som vi skal tage op.

Kompetenceledelse er afgørende for faglig tryghed og effektiv planlægning i den regionale sundhedssektor

Posted by Janne Sonnenborg on Jun 22, 2021 2:41:36 PM


Medarbejdernes faglige tryghed er afgørende for patientsikkerheden og for et godt og langt arbejdsliv. Forudsætningen for faglig tryghed er, at medarbejderne føler sig ordentlig klædt på til deres opgaver. Kompetenceledelse er blandt ledernes fornemmeste opgaver. Lederne skal sikre de rette kompetencer på rette tid og sted - for patientens, medarbejderens og organisationens skyld. Det er mange hensyn at tage og et stort ansvar. Her er digitale løsninger guld værd. 

Hvis man har valgt at arbejde i sundhedssektoren, ved man at kravene til kompetence og udviklingshastighed er stadigt stigende. Flere gamle, flere multisyge, flere behandlingsmuligheder, nyt medicinsk udstyr: Rammerne og procedurer ændrer sig løbende, samtidig med at rigtig meget læring foregår i mens man er på arbejde – faktisk ca 70% ifølge forskere*. Kompetence opnås via øvelse, sidemandsoplæring, selvstudie, nogen gange uden at vi er bevidste om det. Hvordan dokumenteres alt den viden, som medarbejderne har? Og hvordan sikrer man, at de tilegner sig nødvendig ny viden om f.eks. opdaterede procedurer? 

Alt dette skal de kliniske afdelingsledere have overblik over. Det kan være svært!

Men der er hjælp at hente. Et digitalt værktøj til kompetenceledelse – en kompetenceportal, hvor alle medarbejders kompetencer – alt fra kurser til praksis læring - kan gemmes og nye kompetenceplaner kan rulles ud. En kompetenceportal sparer masser af ressourcer, de giver faglig tryghed til personalet og i sidste ende er de med til at øge patienternes sikkerhed og sikre den rette behandling.

 

Gode resultater med digital kompetenceledelse i Norge

Forestil dig dette: Du er afdelingsleder på kirurgisk afdeling, og en patient indlægges. Patienten behandles af en speciallæge, og der også både sygeplejersker, SOSU medarbejdere og andre sundhedsmedarbejdere involveret. De skal alle opfylde flere hundrede kompetencekrav, Nogle af dem knyttet til medicinsk udstyr, der skal certificeres med jævne mellemrum. Hvordan holder du standarden? Og hvordan ved du, at du har de rigtige mennesker med de rigtige kompetencer på rette tid og sted? 

I Norge har de igennem en årrække arbejdet struktureret med digital kompetenceledelse. 

Selvom det har krævet prioritering og tid - så har de digitale kompetenceplaner vist sig at være en win-win for både medarbejdere og ledelsen.

 

”Kompetenceportalen har ikke kun bidraget til at give indsigt og overblik hos lederne. Den giver også en ansvarsfølelse hos den enkelte medarbejder, da den tydeliggør den enkeltes kompetencer og bidrager til refleksioner omkring vigtig viden”

Medarbejder hos Helse Midt-Norge

 

Region Helse Vest har oplevet mange fordele
Regionen Helse Vest behandler ca. 1,1 millioner patienter hvert år. Hver ansat gennemfører i gennemsnit 4 kurser om året. I tillæg til det gennemføres praktisk læring og procedureoplæring. Supervision, instruktion og simulation er også en betydelig del af læringsaktiviteterne. Med al den læring der løbende foregår, så er det vigtigt at få styr på, hvem der kan hvad. 

Et Learning Management system (LMS) alene, var ikke nok. Helse Vest havde behov for en løsning, der skulle fungere som en digital løsning for dokumentation af kompetence og muliggøre opfølgning og overblik over kompetenceprofiler. En løsning, der også kunne administreres lokalt tæt på de faglige kompetencer og kerneopgaver. Ikke mindst skulle løsningen også kunne dokumentere al den praktiske læring, der foregår til daglig. Fx når en ansat bliver lært op af en kollega i at give en indsprøjtning, håndtere medicinsk udstyr, dispensere medicin eller andet. 

I samarbejde med Dossier udviklede de en digital kompetenceportal, som har vist sig at ændre tilgangen til kompetencestyring i hele den norske sundhedssektor. 

Kompetenceportalen har givet en række fordele, forbedringer og økonomiske gevinster:

  • Kvalitetssikring af kompetencer
  • Langt nemmere håndtering af vagtplanlægning
  • Større anerkendelse og fokus på den reelle kompetenceudvikling gennem praksis
  • Mindre forbrug på dyre e-læringsløsninger og fysiske kurser
  • Fokus og struktur på supervision og mulighed for formativ feedback
  • Færre ressourcer og mindre tid bruges samlet på at følge op på og sikre kompetencer

 

Kompetenceportalen var løsningen
Tidligere brugte Helse Vest, kun et Learning Management System (LMS). Men de mange krav til kompetence, der er på et sygehus, kunne aldrig være blevet udformet og administreret centralt og med LMS’et. Fx. er, de traditionelle e-læringskurser for dyre og tidskrævende at lave for mindre specialiserede brugergrupper. Med kompetenceportalen er det nu muligt at bruge en bredere vifte af læringsaktiviteter, oprette alle relevante kompetenceplaner og fordele dem til relevante faggrupper. Særligt er det relevant, at have mulighed for at planlægge og følge op på al den praktiske læring, der finder sted i dagligdagen. 

Med al kompetencedata samlet et sted, giver det et rigtig godt udgangspunkt for den kliniske afdelingsleder, der skal lave sin vagtplan eller danne sig et overblik over, hvilke kompetencer hendes medarbejdere har, og hvor der skal sættes ind med oplæring eller øget fokus. 

Muligheden for at vise en oversigt over regionens eller hospitalets samlede kompetencer på ét sted, har vist sig at være vellykket og enkel for alle medarbejdere og ledere. 

Læs hele casen her 

*702010institute.com

 

Topics:

Har du en kommentar til indlægget?

Tilmeld nyhedsbrev